E
R
A
T
O
ERATO

Notice

5월 첫째주 휴무일정 공지

1)  휴무일정                        

                  - 5월 첫째주 휴무일정 

                 

           2) 휴무시기

              -  2009년 5월 1일, 2일, 3일, 5일

 

 

           3) 기타사항

              - 휴일기간을 숙지하시여 급한 업무는 미리 처리해 주시면

                 감사하겠습니다.

              - 가정의 달! 5월 즐겁고 행복한 휴가 보내십시요.

              

        -이    상-

 

 

 

주 식 회 사 에 라 토

shop Go